దన్యాంగ్ యిక్సున్ మెషినరీ కో., లిమిటెడ్.

డాన్యాంగ్ యిక్సున్ మెషినరీ CO., LTD multi అనేది మల్టీయాక్సియల్ / బయాక్సియల్ వార్ప్ అల్లడం యంత్రం, స్టిచ్ బాండింగ్ వార్ప్ అల్లడం యంత్రం మరియు గ్లాస్ ఫైబర్, కాంబినేషన్ మత్, తరిగిన స్ట్రాండ్ మాట్ రోవింగ్స్ మరియు ప్రముఖ సంస్థల వంటి వస్త్రాల తయారీ కోసం ఒక ప్రొఫెషనల్ తయారీ: కార్ల్ మేయర్, కార్ల్ మేయర్ మాలిమో, లిబా, రన్యువాన్.

ఉత్పత్తి వీడియో